jueves, 5 de marzo de 2015

Sinopsiak

Sinopsia guztiak hemen
Todas las sinopsisas aquí
GASLAND 2 Josh Fox (2:05:18)
Aurreko dokumentalari esker akademian nominazioa jaso eta gero, bigarren atalarekin datorkigu John Fox. Gasland dokumentalak nazio-mailako eztabaida piztu zuen Ameriketako Estatu Batuetan, hasteko, eta munduan, gero. Izan ere, haustura hidraulikoaren inpaktuen frogak behar genituen, eta huraxe zen, hain zuzen ere, informazio-iturri bakarra, ordura arte ez baitzegoen beste dokumenturik. Gasaren industriak eta gobernuek gas naturala petrolioaren aurrean alternatiba garbi eta osasuntsu gisa aurkezteak susmoak pizten dituela azaltzen da film berri honetan. Gainera, petrolioa erauzten duten enpresetan operazio psikologikoetan adituak diren militar ohiak dituzte, perforazioen aurkariei aurre egiteko. Fracking putzuetan askatzen den metanoa arriskutsuagoa da negutegi-efektua duten beste gas batzuk baino. “Ikatzetik fracking bidez erauzitako gasera igarotzea ez da batere lagungarria klima-aldaketaren aurka. Orduan, plana hau izan beharko litzateke: nola pasatuko gara erregai fosiletatik energia alternatibo batera”.

Josh Fox, nominado por la academia de cine por su anterior documental, vuelve con una segunda entrega. Gasland desató el debate a nivel nacional sobre el fracking en estados Unidos y luego en el mundo, ya que precisábamos evidencias de sus impactos y era el único documento hasta el momento. La nueva película expone cómo tanto la industria del gas como el gobierno presentando al gas natural como una alternativa limpia y sana al petróleo son muy sospechosas. Además analiza cómo las empresas de perforaciones cuentan con ex-militares especialistas en operaciones psicológicas para enfrentarse a quienes se oponen a las perforaciones. El metano que se libera en pozos de fracking es más potente que otros gases de efecto invernadero. “Pasar del carbón al gas extraído vía fracking no representa ningún beneficio contra el cambio el clima. Entonces el plan debería ser cómo dejamos los combustibles fósiles y pasamos a una energía alternativa”.
FRACTURA, LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS Edu González (40:00)
Baliabide energetikoen eskasia gaur egun du hizpide dokumental honek, eta, bai haustura hidraulikoaren kontzeptua, bai ingurumenean dituen ondorioak jendarteratzen ditu. Euskal Herriko hainbat aditu eta aktibistari egindako elkarrizketak ditu.

Documental que aborda la problemática de la escasez de recursos energéticos en la actualidad y acerca al gran público el concepto de la fractura hidráulica y sus consecuencias medioambientales. Cuenta con muchos entrevistas a expertos y activistas vascos.


FRACKING PATAGONIA (Gregory Lasalle) (40:00)
Argentinaraino heldu da hidrokarburo ez konbentzionalen sukarra. Bien bitartean, Frantzian, herritarren mobilizazio handi bati esker, haustura hidraulikoa legez debekatzea lortu zen, 2011n. Ondorioz, Montélimarrek Totali egindako lagapena atzera bota zuten. Baina enpresa hori izango da gas eta petrolio ez konbentzionalak ustiatuko dituena Europako eta mundu osoko beste herrialde batzuetan; izan ere, Argentinako gas-operadoreetan bigarrena da dagoeneko, Patagoniako Neuquén probintzian, babestutako eremu natural batean, eskisto-gasa erauzteko baimenak beste transnazional handi batzuen aurretik eskuratu ondoren. Vaca Muertako harroak 30.000 km2-ko azalera du, eta bertan Total, Chevron, YPF, Shell eta Apache enpresek baimenak lortu dituzte. Hidrokarburo ustiagarri ez konbentzionalen erreserbei dagokienez, Argentina hirugarrena da, mundu-mailan. Petrolioaren ustiapen konbentzionalek hainbat hamarkadatan eragindako inpaktuak pairatu dituzten komunitateak -bereziki, Maputxeak eta nekazariak- atzerriko petrolio-enpresa handien eta YPF birnazionalizatuaren setioa pairatzen ari dira orain: lurrak eskuratzea, errepresioa eta abar. Gobernuak baiezkoa eman zien enpresei, komunitateei kontsultatu gabe. Hasia da erresistentzia...

La nueva fiebre de los hidrocarburos no convencionales ha afectado a Argentina. En Francia, mientras, en 2011,una fuerte movilización popular consigue que se vote una ley prohibiendo la fractura hidráulica en territorio francés. Como consecuencia, la concesión de Montélimar a Total es revocada. Pero esta empresa se va a explotar el gas y petróleo no convencional a otros países de Europa y del mundo: es ya el segundo operador de gas de Argentina, tras adquirir, antes que otras grandes trasnacionales del sector, concesiones de gas de esquistos en la a provincia de Neuquén, en Patagonia, dentro de un área natural protegida. La cuenca de Vaca Muerta, que cubre 30.000 km2, se vuelve rápidamente el dorado soñado por todas las compañías petroleras tales como Total, Chevron, YPF, Shell y Apache. Argentina sería el tercer país a nivel mundial en términos de reservas potencialmente explotables de hidrocarburos no convencionales. La poblaciones locales - y en particular las comunidades Mapuche y los pequeños campesinos -, que ya sufrían los impactos de décadas de explotación convencional de petróleo y de gas, se encuentran ahora cercadas por las grandes compañías petroleras extranjeras e YPF, la petrolera renacionalizada: acaparamiento de tierras, represión etc. El gobierno dio su acuerdo sin consultarlos. La resistencia empieza...

EL CASO SARAYAKU Arturo Hortas (30:00)
Ekuatoreko Amazonian, Pastaza probintzian bizi den indigenen komunitatea da Sarayaku (“Artozko Ibaia”). Kichwa nazionalitateko 1200 lagun bizi dira bertan, eta asanblada bidezko demokrazia zuzenean datza haien gobernu-sistema. 2002an, Argentinako CGC konpainia (Compañía General de Combustibles) sarayakutarren lurraldeetan sartu zen ilegalki, Ekuatoreko armadak lagunduta, eta 1.500 kg pentolita lurperatu zuen –proba sismikoak egiteko erabilitako lehergarria–. Kasua Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarraren aurrean aurkeztu zen; aurrekari historikoa izan zen hura indigenen eskubideen aldeko borrokan. Konstituzioaren eta LANEren 169. Hitzarmenaren arabera, kontsulta aske eta informatua egin behar zaie herri indigenei, ustiapen-lanak hasi aurretik. Gaur egun, XI. Petrolio Errondaren mehatxua dute gainean, indigenen 7 nazionalitateren bizileku diren 3000000 ha-ri eragingo diena.

Sarayaku es una comunidad indígena situada en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Sarayaku ("Río de maíz") está habitada por 1200 personas de la nacionalidad kichwa. El sistema de gobierno es la democracia directa mediante Asamblea. En 2002 la compañía argentina CGC (Compañía General de Combustibles), acompañada por el ejército ecuatoriano, entró ilegalmente en territorio de Sarayaku y enterró 1500 Kg de pentolita, explosivo que se usa en el proceso de sísmica. El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creando un precedente histórico en la defensa de los derechos indígenas. La Constitución y el convenio 169 de la OIT determinan que se debe realizar consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes de iniciar labores de explotación. Actualmente existe la amenaza de la XI Ronda petrolera, que afectaría 3000000 de hectáreas en las que habitan 7 nacionalidades indígenas.

PUEBLOS ACORRALADOS POR EL GAS Marc Gavaldà - Alerta Amazonica (58:19)
Peruko Amazoniaren erdigunean, Urubamba ibaiaren bazterretan bizi diren matsiguenga, nahua, ashaninka eta yine yami komunitateen bizimodua zeharo eraldatu dute petrolio-konpainiek, atzera egiteko modurik gabe. Dokumentalean gai ugari lantzen dira: ingurumen-narriadura, ikusi ezineko inpaktu iraunkorrak, Amazoniako herrien kulturaren higadura... Ikerketa sakona, Repsolek inpaktuak ezkutatzeko darabilen estrategia korporatiboa salatzen duena, bai eta Camisea inguruko 56, 57 eta 58 loteek erasandako komunitateak zatitzen dituen estrategia berria ere.

Las comunidades matsiguengas, nahuas, ashaninkas y yine yami que viven a orillas del río Urubamba, en el corazón de la Amazonía peruana, se ven intervenidas por las operaciones de las compañías petroleras que modifican las condiciones de vida de manera irreversible. El documental reflexiona sobre la degradación ambiental, los impactos invisibles pero persistentes, así como la erosión cultural de los pueblos amazónicos. Una insistente investigación que apunta especialmente la estrategia corporativa de Repsol por ocultar los impactos así como su penetrante estrategia de relacionamento comunitario que fragmenta las comunidades afectadas por los lotes 56,57 y 88 que gravitan entorno a Camisea.

Voces en transición(Nils Aguilar) 1:06:46
Herriak Trantsizioan mugimenduari buruzko bigarren edizioa. Bere izenak adierazten duen bezala, petroliorik gabeko mundurako trantsizioa egitea proposatzen du mugimendu horrek. Izan ere, petrolioa, kalte ugariren erantzulea izateaz aparte, agortzen ari da, eta haren mendekoa da gure sistema. Petroliorik gabe bizitzeko prestatu behar dugu. Film hau, mundu osoko istorioetan oinarritua, inspirazio-iturria da, zinez: jende arrunta, aparteko gauzak egiten ari dena. Komunitateak ekinean, monetak inprimatzea, elikagaiak landatzea, ekonomia lokalizatuak, irrati komunitarioak sortzea, energia kolektiboak... Kaosa eta zalantza nagusi diren garai hauetan, proposamen hau lau haizetara zabaldu da, baikortasuna kutsatuz.
Segunda entrega sobre el movimiento Pueblos en Transición, que como su nombre indica, propone la Transición hacia un mundo sin petróleo, porque además de causar tantos males, el petróleo se está acabando y nuestro sistema depende de él. Debemos prepararnos para una vida sin petróleo. Esta película es una verdadera inspiración, a partir de una recopilación de historias de todo el mundo, de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias.

Comunidades en acción, impresión de moneda, cultivo de alimentos, economías localizadas, creación de radios comunitarias, de energía colectiva... Esta propuesta se ha extendido de forma viral como experimento social en tiempos de incertidumbre y caos, inyectando optimismo.

Somos Viento” Kolektivo KoLibrI (36:19)
Mexikoko Tehuantepec Istmoan San Dionisio del Mar izeneko parke eolikoaren eraikuntzak eragin duen gatazka eta erresistentzia erakusten da dokumental honetan. Mareas Renovablesen kasua da hori, baina 3 parke eraiki nahi dituen Iberdrolak ere komunitateak haserretu egin ditu. Eskualdeko biztanleen eguneroko bizipenak eta iritziak dira filmaren erdigunea. Hau da, komunikabide handietan agertzen ez direnei eman zaie hitza. Energia berdearen eta “garapen garbiaren” diskurtsoa agerian uzten du, megaproiektu horien logika eta funtzionamendua ulertzen lagunduko digun ikuspegi zabalagoa eskainiz.

Este documental muestra el conflicto y la resistencia generada por el intento de la instalación del "Parque eólico San Dionisio del Mar" en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Este es específicamente el caso de Mareas Renovables pero Iberdrola, con 3 parques, es otrea de las energéticas que han exacerbado a las comunidades. Enfocamos en las realidades y opiniones de los habitantes de la región.Dando la palabra a aquellos que no aparacen en los medios masivos. Se muestra el discurso de la energía verde y el "desarollo limpio", dando un panorma mas amplio que nos puede ayudar a entender la lógica y funcionamiento de este tipo de megaproyectos.


****************************************************************

LaburMETRALLAk

Argentina libre de fracking” (3:54)
Argentinak frackingaren inguruan bizi duen egoerak ezinbestekotzat du gizarte-mobilizazioa.
Este vídeo es dar a conocer la situación del fracking en Argentina para fomentar la movilización social.

Petrolioaren lioa” (Jon Martin)
Bertsoak, animazioak eta abar, petrolioaren bukaera azaltzeko. Made in EH

Bertsos, animación etc para explicar el fin del petroleo. Made in Euskal Herria


¡DAME MÁS GAS!” (Xarxa de Sobirania Energètica)
Hip hop bideoklipa, energia-burujabetzaren aldeko borrokari buruz (www.xse.cat)
Videoclip de hip hop sobre la lluita per la sobirania energètica. Xarxa de Sobirania Energètica (www.xse.cat)

LEGO- Everything is NOT awesome” (Greenpeace)
Shell konpainiak Artikoa ustiatzeko dituen interesak eta horren ondorioak azaltzen ditu Legoz egindako animazio honek. Legok kontratu bat sinatu du Shellekin, eta horixe salatzen du, hain zuzen ere, bideoanimazio honek.
Animación hecha con Lego, explicando los deseos de Shell de explotar en el Artico y las consecuencias de esto. Lego además tiene un contrato con Shell, que denuncia esta videoanimación


Chiacté Vive” (Curruscu – 2:46) Mugarik Gabe
Enpresa transnazional handiek lurrak lapurtu egiten dituzte, herri indigenak euren lurraldeetatik kanporatzen dituzte, eta naturari konpondu ezineko kalteak eragiten dizkiote. Guatemalako Chiacté herriak ondo baino hobeto daki hori. Oihana nonahi erakusten duen animazio honen bitartez, mehatxupean dagoen Chiacté komunitate indigenaren historia ezagutuko dugu. Tamalez, Latinoamerikan behin eta berriz gertatzen den historia da hori.

A través de esta selvática animación conocemos la historia de Chiacté. La historia de una comunidad indígena amenazada. Una historia que no es única en Latinoamérica.

Las grandes empresas multinacionales son responsables de robo de tierras, expulsión de indígenas de sus territorios, amenazas y daños irreversibles a la naturaleza.

Abaixo da barragem” (Abajo del embalse)
Ibai bat urtegiratu eta gero, urak gainez egiten duen une tragikoa erakusten duen film laburra.
Vídeo cortito del trágico momento de la subida de aguas tras embalsar un río en un embalse


Decrecimiento en un minuto” (Curruscu –. 2:22) (Desazkundea eta Bizitze Ona jardunaldiak – Ekologistak Martxan barne)
Mugarik Gabe elkarteak egin duen bideoa, desazkundearen kontzeptua minutu batean ulertzera emateko.

"El TTIP" (Atxe) (2'09)
TTIP merkataritza eta inbertsio hitzarmena transatlantikoari buruzko laburmetraia

Corto sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. (noalttip.blogspot.com.es)

"Mis desventuras con Repsol: de Ecuador a Euskal Herria"  (Eva Vázquez, Laura Imaz, Manu Bayón, Miriam Gartor, Orlan Cazorla) (1'59) 
VI Zure Vision lehiaketaren (Mugarik Gabe) irabazlea


No hay comentarios:

Publicar un comentario